ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 Θα σας ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής προϊόντων, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, κ.ά.) προκειμένου να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της Doll’s House.

Η επιχείρηση μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλιση των δεδομένων και των συναλλαγών των μελών της και τα προστατεύει από ενδεχόμενες υποκλοπές στοιχείων με την μέθοδο κρυπτογράφησης. Η μέθοδος ισχύει σε όλα τα στάδια συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων από και προς το Doll’s House. Κατά τη διαδικασία πληρωμών σας με πιστωτική κάρτα, τα στοιχεία της, καταχωρούνται απευθείας στα συστήματα της συνεργαζόμενης τράπεζας.

ΟΡΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρεί και επεξεργάζεται  η υπεύθυνη της επιχείρησης Σακαλή Παρασκευή του Ιωάννη με σεβασμό προς τις ρυθμίσεις του Κανονισμού (GeneralDataProtectionRegulation(GDPR) (EU) 2016/679) και της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας, και λαμβάνει όλα τα αναγκαία και κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους.

  1. Υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η Παρασκευή Σακαλή του Ιωάννη
    Σκοπός της επεξεργασίας είναι αποκλειστικά η ενημέρωση του κοινού για τα νέα είδη, τις προσφορές, τη διενέργεια διαγωνισμών και κληρώσεων, καθώς και τις εκδηλώσεις ή άλλες δράσεις που σχετίζονται με τα προϊόντα της επιχείρησης.
  2. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι η ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) με σκοπό την αποστολή ενημερώσεων και μηνυμάτων που αφορούν προωθητικές ενέργειες και, εφόσον επιθυμείτε, το ονοματεπώνυμο για λόγους προσωποποιημένης ενημέρωσης, ο τόπος διαμονής για ενημέρωση σχετικά με εκδηλώσεις αναλόγως με τον τόπο κατοικίας, η ιδιότητά σας για ενημέρωση σχετική με το επαγγελματικό σας αντικείμενο και ενδιαφέρον και το κινητό τηλέφωνο για αποστολή προωθητικών ενεργειών μέσω SMSή Viber.

Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και διαβιβάζονται σε τρίτους μόνο στο πλαίσιο της υποστήριξης των συστημάτων της εκάστοτε πλατφόρμας.(Facebook, Google, Viber).

  1. Η Επιχείρηση δύναται να διαβιβάζει και επεξεργάζεται από κοινού τα προσωπικά σας δεδομένα για τους πιο πάνω σκοπούς : α)  με τρίτους παρόχους υπηρεσιών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με δραστηριότητες επεξεργασίας (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών cloud, άλλοι οργανισμοί του ομίλου) , β) με  παρόχους  υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή υποστηρίζουν τις υπηρεσίες της Επιχείρησης, γ) με συνδεδεμένες εταιρείες υπό την ιδιότητά τους ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων ή επεξεργαστές δεδομένων και δ) στις αρμόδιες αρχές για σκοπούς συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους.
  1. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στο info@dollshouse.gr

Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (πρόσβαση, ενημέρωση, διόρθωση, επικαιροποίηση ή και διαγραφή των δεδομένων σας) και τη διατύπωση αιτημάτων.

Επίσης, εάν το επιθυμείτε, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να διατυπώσετε κάποιο  αίτημα ή παράπονο.

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

 Η πραγματοποίηση παραγγελίας μέσα από το e-shop, αποτελεί σύναψη σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως ρυθμιζόμενη από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, ο επισκέπτης του διαδικτυακού τόπου έχει την δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας, εφόσον  είναι δικαιοπρακτικά ικανός, έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος ηλικίας και δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης. Παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν και από εκπροσώπους νομικών προσώπων. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται του δικαιώματος της να αξιώσει από τον εποπτεύοντα ή κηδεμόνα τυχόν παραγγελίες που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.